Så söker du bidrag

Ansökan kan göras av cancersjuk som är mantalsskriven i Dalarna. Berätta kortfattat om din sjukdomshistoria och ange hur du vill använda ett eventuellt bidrag från fonden. Du kanske önskar ett ekonomiskt stöd till en rekreationsresa, till en behandling eller något du hoppas kan ge guldkant åt tillvaron.
Det är viktigt att din ansökan är försedd med utförliga kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer och gärna e-post-adress.

Ansökan ska vara kompletterad med utlåtande från behandlande legitimerad sjukvårdspersonal eller kurator. Din ekonomiska situation ska också redovisas genom relevant handling, exempelvis senaste deklarationsuppgifter.

Sjukvårdspersonal: Kan söka bidrag för deltagande i fortbildning, enskilt eller i grupp.
För alla ansökningar gäller att den sökande anger ett fixerat belopp. 
Fondens resurser är begränsade och bidrag är därför sällan i nivå med sökt belopp.

Ansökan skickas till:

Marie Sjölund, ordförande
Furustrand 30
791 95 Falun
Telefon: 0734-44 90 70
E-post: 


Christer Gruhs
Lingonvägen 1
785 42 MOCKFJÄRD
Telefon: 070-533 3612
E-post:
            eller

 

Fyll i din ansökan här:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com